Čištění velkoobjemových jímek věžovým jeřábem

Zabýváme se čištěním rybníků, nádrží, odpadních jímek se zatuhlou kejdou, bioplynových jímek se sraženou kukuřičnou krustou. Drapák lze využít i k jiným účelům.